Tietosuojaseloste


Henkilötietolaki - (523/1999) 10 § ja 24 § - 4.7.2017
GDPR - Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679 - 27.4.2016

1. REKISTERIN PITÄJÄ JA HENKILÖTIEDON KÄSITTELIJÄ
Nimi: Torowit Oy (2740478-5)
Aputoimini: Hautauspalvelu Toro
Aputoimini: Hautaustoimisto Torowit
Posti: Karhuniityntie 22 A, 02810 Espoo
Muut yhteystiedot: info@hautauspalvelutoro.fi

2. YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA
Nimi: Martin de Wit
Posti: Karhuniityntie 22 A, 02810 Espoo
Muut yhteystiedot: info@hautauspalvelutoro.fi

3. REKISTERIN NIMI
Torowit Oy:n asiakastietokanta

4. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS
Asiakastietokannan tarkoitus on kerätä ja hallita asiakkaiden tietoja. Tietoja hyödynnetään asiakassuhteen viestintään, hoitoon ja kehittämiseen. Tietoja hyödynnetään vain kahdenkeskeiseen viestintään.   
Henkilötietolaki (523/1999) 8 §

5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ
Yhteydenottolomakkeen tiedot: etunimi, sukunimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, osoitetiedot ja asiakkaan viesti. Yhteistyön edetessä kerätään mahdollisesti lisää henkilötietoja asiakkaasta.  

6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
Asiakastietokannan tiedot antaa asiakas täyttäessään yhteydenottolomakkeen tai tietoisesti antaessaan muut tiedot. Henkilötietojen käsittely perustuu suostumukseen ja sopimuksen tuottamiseksi. 

7. TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET
Asiakastietoja käsittelee vain Torowit Oy:n ja toivottujen palveluiden työntekijät, jotka ovat suoraan tekemisissä asiakkuuden kanssa.

8. TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE
Käytämme mahdollisesti henkilötietojesi käsittelyssä palveluntarjoajia, joilla voi olla pääsy henkilötietoihisi EU-/ETA-alueen ulkopuolelta, ensisijaisesti Yhdysvalloista. Varmistamme tiedonsiirtojen asianmukaisesta ja lainmukaisesta toteuttamisesta henkilötietojen käsittelyä koskevan lainsäädännön mukaisesti. Käyttämämme järjestelmät ovat Privacy Shield -ohjelman mukaisesti sertifioituja. 

9. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET
A) Manuaalinen aineisto
Tietoja ei lähtökohtaisesti käsitellä manuaalisesti. Mikäli tiedot tulostetaan, käsitellään niitä huolellisesti ja hävitetään käytön jälkeen.
B) IT:lla käsiteltävät tiedot
Tiedot kerätään tietokantaan, joka on suojattu palomuureilla, ssl-suojauksella ja tietojen käsittelyn varmenteilla. Asiakastietokannan käyttöoikeus edellyttää käyttäjätunnusta ja korkean tason henkilökohtaista salasanaa. Tietokannan suojauksessa käytetään korkeita laatuvaatimuksia.

10. TARKASTUSOIKEUS
Jokaisella, joka on lähettänyt tietonsa yhteydenottolomakkeella tai ollut yhteydessä Torowit Oy:seen, on oikeus tarkistaa omat tietonsa.
Omien tietojen tarkistamisen, ota yhteyttä: info@hautauspalvelutoro.fi

11. OIKEUS VAATIA TIEDON KORJAAMISTA
Jokaisella, joka on lähettänyt tietonsa yhteydenottolomakkeella tai ollut yhteydessä Torowit Oy:seen, on oikeus vaatia omien virheellisten tietojen korjaamista. 

12. MUUT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT OIKEUDET
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten.
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia tietojen käsittelyn rajoittamista.
Rekisteröity saa siirtää omat antamansa tietonsa muihin rekistereihin. Tämä ei koske jalostettua tai yhteistyön aikana luotua tietoa rekisteröidystä.   
Rekisteröidyllä on aina oikeus vaatia tietojensa poistoa asiakastietokannasta ja tulla unohdetuksi.
Sinulla on myös aina oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle taikka sen EU:n jäsen-valtion valvontaviranomaiselle, jossa asuinpaikkasi tai työpaikkasi sijaitsee, mikäli katsot, että emme ole käsitelleet henkilötietojasi soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti. 
Tietopyynnöt tulee osoittaa sähköpostitse osoitteeseen: info@hautauspalvelutoro.fi
Voimme pyytää henkilötietojen varmistamista ja tietopyynnön tarkentamista.
Pyydetyt tiedot toimitetaan 1 kuukauden sisään pyynnöstä. 

13. HENKILÖTIETOJEN SÄILYTYS
Säilytämme asiakkaan henkilötiedot yhteistyön ajan ja enintään yhden vuoden sen jälkeen. Tämän jälkeen poistamme tiedot järjestelmistämme.

14. TIETOSUOJASELOSTEEN MUUTTAMINEN
Pyrimme jatkuvasti kehittämään palvelujamme ja siksi pidätämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä tällä sivulla.

EVÄSTEKÄYTÄNTÖMME