Perunkirjoitus

Perunkirjoitustilaisuus on järjestettävä kolmen kuukauden kuluessa kuolemasta. Perunkirjoitustilaisuuteen on kutsuttava kaikki pesän osakkaat.

Lue Lisää +

Perunkirjoitus on ensisijaisesti verotusta varten tehtävä selvitys kuolinpesän taloudellisesta tilanteesta. Perunkirjoitusta varten kerätään tietoa taloudellisen tilanteen ja sukulaissuhteiden selvittämiseksi. Mahdollisen testamentin ja avioehdon sisältö on myös selvitettävä. Hyvin laadittu perunkirjoitus sisältääkin kaiken olennaisen tiedon kuolinpesän taloudellisesta tilanteesta. Yleensä käytännöllisintä ja kustannustehokkainta on antaa perunkirjoitus hoidettavaksi juristille, jolla on kokemusta testamentin toimeenpanosta ja jolla on osaamista perintöverotuksen suunnittelusta ja omaisuuden järjestelystä.


Testamentti

Testamentti on tahdonilmaisu, jossa henkilö ilmoittaa oman tahtonsa omaisuutensa kohtalosta kuolemansa jälkeen.

Lue Lisää +

Hyvin suunniteltu ja laadittu testamentti ei jätä tulkinnanvaraa ja takaa, että perittävän tahto toteutuu tarkoitetussa muodossa. Viimeisen tahdon ilmaisemisen lisäksi hyvin laadittu testamentti toimii myös tehokkaana perintöverotuksen suunnittelunvälineenä ja jättää mahdollisimman vähän tulkinnanvaraa perillisten kesken. Juristin tehtävä on selvittää huolellisesti perhesuhteet ja perittävän taloudellinen tilanne sekä neuvoa perintösuunnittelun vaihtoehdoissa ja niiden vaikutuksista verotukseen.


Perinnönjako

Perinnönjaossa kuolinpesän omaisuus jaetaan perillisten kesken. Perinnönjako voidaan tehdä joko sopimusjakona tai toimitusjakona.

Lue Lisää +

Perinnönjako on luonnollista jatkoa perunkirjoitukselle. Tavallisesti perilliset jakavat pesän varat pian perunkirjoituksen jälkeen. Tällöin perunkirjoitusta käytetään pohjana sopimusjaolle, jonka yhteydessä laaditaan myös perinnönjakopäivän välitilinpäätös. Mikäli perittävä on ollut naimisissa, on ennen perinnönjakoa suoritettava lesken ja perikunnan välinen omaisuuden ositus. Tämän jälkeen voidaan suorittaa reaalijako ja laatia jakokirja, jossa perillisille nimetään jäämistöstä omaisuuden jako-osuutta vastaava omaisuuden määrä. Mikäli perilliset eivät pääse perinnöstä yksimielisyyteen, tehdään toimitusjako, jota suorittamaan nimetään pesänjakaja. Hyvin suoritetussa perinnönjaossa dokumentoidaan kaikki perunkirjoituksen allekirjoituksen jälkeiset tapahtumat. Perinnönjaon suorittavan juristin on osattava kuunnella kaikkien osallisten toiveita ja pystyttävä sovittelemaan mahdollisia erimielisyyksiä. Mikäli juristilla on sovittelussa tarvittavia ihmissuhdetaitoja, vältytään usein aikaa ja lisätyötä vaativalta prosessilta. Juristilta vaaditaan lisäksi vero-oikeuden tuntemusta, sillä veroseuraamukset voivat vaihdella suuresti perinnönjaon toteutuksesta riippuen.


 

Helsingin Perhejuridiikka | Kumppanimme lakipalveluissa

Yhteistyökumppanimme hoitaa lakipalvelut ammattitaitoisesti ja tehokkaasti monen vuoden kokemuksella.

Voitte tavata perunkirjoittajamme hänen toimistollaan tai sopia kotikäynnin pääkaupunkiseudun alueella.


Hinnasto

Perukirjoitus, alkaen 650 €
Testamentti, alkaen 250 €
Perinönnönjakokirjat, alkaen 850 €

Muut palvelut

Edunvalvontavaltuutukset, alkaen 250 €

Filip Markelin  Varatuomari   Koulutus   Helsingin yliopisto, 1999,valtiotieteen kandidaatti Helsingin yliopisto, 2000, oikeustieteen kandidaatti Varatuomari 2001 Asianajotutkinto 2005
 

“Helsingin Perhejuridiikassa avustamme aina, kun elämässä tapahtuu. Ja kun huolehdit asioista jo hyvissä ajoin ennakkoon, voit katsoa tulevaan rauhallisin mielin.”

Filip Markelin
Varatuomari

Koulutus
Helsingin yliopisto, 1999,valtiotieteen kandidaatti
Helsingin yliopisto, 2000, oikeustieteen kandidaatti
Varatuomari 2001
Asianajotutkinto 2005

 

Helsingin Perhejuridiikka

Kulosaarentie 6 B18, 4. kerros
00570 Helsinki